: Utstilling del 1; Arendal 300 – før og nå

Enhver by og ethvert sted er i kontinuerlig utvikling. Et utsagn sier at: Først skaper vi omgivelsene, så skaper omgivelsene oss. Byer er dynamiske, og det er kontinuerlig pågående utbyggingsprosjekter som sakte endrer byene våre. De fysiske planene og prosjektene sier noe om tiden det ble laget i, strømninger i tiden og politiske landskap.

Denne utstillingen viser et utdrag av realiserte og urealiserte utviklingsplaner og arkitektprosjekter for Arendals fysiske utvikling gjennom historien, som ikke bare viser hvordan ting er, men også hvordan ting kunne ha blitt. Håpet er at utstillingen kan vekke nysgjerrighet og bidra til å sette i gang noen spennende debatter om Arendals videre utvikling og fremtid.

Se Arendals historiske tidslinje her.

Arendal ble grunnlagt ut fra naturgitte forhold som lun havn, sentral beliggenhet langs sjøveien til og fra Østersjøen og ved utløpet til Nidelva med lokale naturressurser som tømmer og etter hvert jernmalm.

Se mer om Arendals sentrumsplaner her.

Blødekjær navnet kommer av at det tidligere fantes et fuktig og myrlendt kjerr rundt en større vanndam her. Blødekjær/ Håvet har fra gammelt av vært inngangsportalen og hovedinnfartsåren til sentrum.

Se hele historien her.

Torvet var opprinnelig et vannspeil og ble kalt Pollen eller Indre Poll. Dagens Pollen ble kalt Ytre Poll og var byens handelstorg før Indre Poll ble gjenfylt.

Se hele historien her.

Etter bybrannen i 1868 ble murkvartalene bygget opp på få år. Tidlig på 1900 tallet kjøpte Jørgensen familien murgården på tomten Torvet 11 og startet bakeri der.

Se hele historien her.

Kanalplassen, fikk navnet i 1974 etter den gamle kanalen fra Pollen til Kittelsbukt, som skilte Tyholmen fra resten av byen. Kanalen reddet Tyholmen fra å brenne ned med resten av sentrum i 1868.

Se hele historien her.

Indre Kittelsbukt (Rutebilstasjonen, senere Sam Eydes plass) ble gjenfylt i 1949 mens Ytre Kittelsbukt ble gjenfylt i 1951. Sanden ble hentet fra Hovekilen. Derav navnet «Sanden».

Se hele historien her.

Kittelsbukt gikk opprinnelig frem til Peder Thomassens gate, der det var kai. Et stort vannspeil lå foran Trefoldighetskirken. I 1930-årene var det yrende liv her med rutebåtene som hadde base i Kittelsbukt.

Se hele historien her.

Tyholmen er bydelen med den eldste bebyggelsen i Arendal sentrum. Den viser et tverrsnitt av byens bygningsmessige og sosiale struktur gjennom 300 år.

Se hele historien her.

Dauholla var bratt, steilt og brådypt. Ifølge J.W. Oftedal kom navnet av at siden det var brådypt her, var det et sted man styrtet – eller skjøt sin ballast i sjøen.

Se hele historien her.

Fra ca. 1600-tallet var stedet utskipningssted for jernmalm fra Langsæ gård for skiping østover. Strandstedet Barbu vokste fram på 1700- og 1800-tallet og var bebodd av håndverkere fra ulike fag, sjøfolk, småredere og handelsfolk.

Se hele historien her.