TRAFO arkitektur

 

ble etablert i august 2010. I dag er vi 4 sivilarkitekter / master i arkitektur og 1 kontormedarbeider. Vi har høy kompetanse innen arkitektur, design og planlegging.

 

TRAFO arkitektur sitter i et engasjert og skapende miljø i Arendal historiske sentrum.

 

Målet er alltid å skape prosjekter av høy arkitektonisk kvalitet med varige løsninger som er godt tilpasset både bruker og sted.

 

Vi jobber for store og små eiendomsutviklere, profesjonelle og private. Vi utfører både nybygg, tilbygg samt rehabilitering og antikvarisk restaurering av eksisterende bygningsmasser. Vi jobber innenfor alt fra plan- og stedsutvikling, større forretningsbygg, bygårder, leilighetsbygg, kontorbygg, skole, barnehage, offentlige institusjoner til hytter og eneboliger.

 

Som arkitekter er vi utdannet innen helhetlig tenkning. For oss går det ikke et skarpt skille mellom å tenke omgivelser, bygg, ute og inne. TRAFO arkitektur prosjekterer derfor både interiør og tilhørende utomhusanlegg i våre prosjekter.
Vi har høy kompetanse innen bygningsvern og fikk Aust-Agders bygningsvernspris 2015 i forbindelse med ombygging av Arendal og Omegn Sparekasse.  TRAFO arkitektur var prosjekteringsleder og arkitekt for prosjektet.

 

Vi ser på de ansatte som firmaets viktigste ressurs og jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, enten det er deltagelse på kurs, seminarer, befaringer og studieturer. Viktig som inspirasjonskilde og generell kompetanseheving er de daglige prosjektdiskusjoner som skjer i vårt samspill på kontoret.

 

TRAFO arkitektur er medlem av Arkitektbedriftene i Norge og  støtter oss til Norske arkitekters landsforbund, NAL. Vi har alle våre forsikringer via Arkitektbedriftene og benytter deres mal for kvalitetssystem, Maks10.  Vi har også sentral godkjenning i klasse 3.

TRAFO arbeider med mange typer prosjekter, nybygg i alle størrelser, tilbygg, ombygging, rehabilitering og antikvarisk restaurering. Vi har i tillegg kompetanse innen plan- og reguleringsarbeid.