Vestheia, Arendal

HSH Arendal gav oss muligheten til å være med å skape et godt boligmiljø på Vestheia. Vi i TRAFO mener at et boligområde former både barn, unge og voksne, setter rammer for et godt privat utviklingsrom og skal gi beboerne et samlingspunkt og en felles tilhørighet i et lokalt fellesskap og nabolag.

 

TRAFO arkitektur ønsket å opprettholde eksisterende terrengformasjon i så stor grad som mulig. Derfor er alle tomtene mot sydvest lagt i trappetrinnshøyder som følger eksisterende areal på kollen mot naboene i sydvest.

 

Boligene er organisert som lange gavlhus, der alle ligger i samme retning med hageareal mot sydvest og med inngangsside mot fellesareal og atkomstsituasjon. Siden Vestheia ligger mot skogområdet og i et kollete landskap er det valgt en hustype bygget i tre og med saltak. Estetisk er denne tradisjonelle boligtypen strammet opp og modernisert med et brattere tak, knapp detaljering og store klare vindusfelt som åpner opp boligen mot deres uteareal, lys og luft.

 

På gavlene mot sydvest strekker taket seg ut og skjermer både mot sol inn i boligen og for innsyn fra naboene.

Date
Category
Bolig, Boligområde