Stemmehagen barnehage, Arendal

TRAFO arkitektur har sammen med L2 arkitekter vært ansvarlige for utforming av to barnehagebygg for Arendal kommune sitt eiendomsforetak i forprosjektfasen.  Kontorene er engasjert av Kruse-Smith AS i detaljering- og oppfølgingsfasen. Rambøll er ansvarlige for utomhusplanlegging.

De to tomtene har ulike kvaliteter og uteområder, veier og parkering er unike for hver barnehage. Bygg, boder og kaldtsoverom er tilnærmet like hverandre, men Stemmehagen barnehage skal tilrettelegges spesielt for autister og multifunksjonshemmede barn. Utformingen et resultat av omfattende krav fra utbygger når det gjelder økonomisk effektivitet og brukermedvirkning som omfattet både bygg og uteområder. Standard for passivhus er lagt til grunn i prosjekteringen. Byggene er i to etasjer i tråd med en kompakt løsning for passivhus samt for å gi plass til gode uteområder. Hver barnehage er dimensjonert for 80 fulltidsbarnehageplasser i en baseløsning med tilhørende spesialrom, birom og arbeidsplasser.
 

Oppdragsgiver: Arendal Eiendom KF
Entrerenør:  Kruse-Smith AS, Arendal
Areal: BRA 760m2

 

Date
Category
Større bygg