: Invitasjon til Feståpning av utstillingen «Arendal 300 år, før og nå» med konsert og debatt om utvikling av sentrum

Torsdag 19.oktober 2023, kl. 1800
på Street Food, gratis inngang

Konferansier og debattleder: Ingebjørg Sæbu, journalist, tidligere redaktør/vaktsjef i Dagsrevyen, NRK.

Sett av kvelden for en historisk reise gjennom Arendals fysiske utvikling, belyst ved et utdrag realiserte og urealiserte utviklingsplaner og arkitekturprosjekter, som ikke bare viser hvordan ting er, men også hvordan ting kunne ha blitt.

Utstillingen danner bakteppe for kveldens debatt om fremtidens Arendal og vi setter søkelyset på sentrumsutvikling i forbindelse med Arendal kommunes oppstart av strategi og plan for sentrum.

«Hva vil vi Arendal sentrum skal være, hvordan skal vi bo i sentrum, hva er viktig å bevare og hvordan forener vi utvikling og vern? Og hva vil våre nye politikere for sentrum?»

Disse spørsmålene med flere har vi utfordret sentral Arendals politikere og sentrumsbeboere, næringsliv og gårdeiere om å gi innspill på.

Velkommen v/Elin Lunde, prosjektleder og senior byplanlegger, Norconsult

Åpningstale v/Linda Sætra, kommunalsjef for Kultur og inkludering, Arendal kommune

Arendal 300 år før og nå Utstillingen
Elin Lunde, prosjektleder og senior byplanlegger, Norconsult
Ingunn Hylen Thomassen, sivil ark. MNAL, Trafo arkitektur

Sentrumsstrategi og sentrumsplan
Kristin J. Fløystad, fagkoordinator-plan, Arendal kommune

Sentrumsutvikling i en større sammenheng
Inger Hegna, kommunedirektør, Arendal kommune

Samskaping i by-og stedsutvikling i Arendal: Fra motstandsdemokrati til medspillsdemokrati?
Lisbeth Iversen, leder av Med Hjerte For Arendal og Off PhD kandidat AHO

Utfordringer og muligheter for sentrumsutvikling i dagens grønne skifte
Berit Bjørnsen, senior prosjektleder, strategi og byplan, Norconsult

Debatt:

Morten Haakstad, leder for Arendal Næringsforening, Sverre Knudsen, leder for Arendal by, Petter Aaland, adm.dir. eiendom, Sørco, Christoffer Kløcker Brekke, gårdeier Brekkegården, Peder Horgen, styreleder kultur.org. Munken, byboere.

Politikere: Vanja Grut (AP), Haagen S. N. Poppe (H), Anders Kylland (Frp), Inger Brokka De Ruiter (SV), Helene Falch Fladmark (V), Ingjerd Livollen (SP), Ingebjørg Torp (KRF).

Konsert: Rasmus Solem, Arild Nyborg og Lars Andreas Haug.

Velkommen!

Se PDF av invitasjon her.