Lunde prestegård, Lunde

Lunde Prestegård ligger vakkert til med på et høydedrag med utsikt til kirken i Lunde. Den er bygget i 1869, tegnet av Arkitekt Nordam, som også tegnet Lunde kirke, bygget i 1872.

 

Sammen med en nyere garasje og et eldre stabbur danner boligen et vakkert tun. På hagesiden med utsikten over bygda ligger det en delvis innebygget veranda. Et tilbygg med kjellernedgang er kommet til i nyere tid.

 

Boligen har gjennomgått en omfattende rehabilitering både utvendig og innvendig. Det er lagt vekt på å få en bolig med dagens standard samtidig som byggets historie er søkt ivaretatt. Vinduer og dører som er skiftet er blitt spesiallaget. Boligen har fått nytt kjøkken og nye bad, samt en oppgradering av alle tekniske anlegg. Det er brukt historiske tapeter i flere rom og fargesettingen er inspirert av farger som tidligere er brukt i boligen.

 

Utvendig fargesetting er den samme som bygget har hatt tidligere, sannsynligvis da det var nytt.

 

Byggherre: Opplysningsvesenets Fond

 

Date
Category
Bolig