• Orto - situasjonsplan
 • PLAN
 • Norsk Prosjekteringsmal 18
 • seniorgruppe
 • Langfasade SØR
 • Langfasade NORD
 • Fra Åsbieveien - Stoa
 • Fra Åsbieveien zoom
 • Forside
 • Fasade ØST
 • Ellengård og Transportsentralen
 • Adkomst Ellengård siste vegstykke
 • Atrium 1
 • Inngang Atrium

Navn: Ellengård & Transportsentralen, Åsbieveien
Status: Nybygg, forprosjektprosjekt 2015
Areal: Info kommer…

Arkitekt: Anette Saxe, Sigurd Sætra Aanby

Mer info kommer…