• Norsk Prosjekteringsmal 18
  • 141203 _ Skisser fra volumstudie - Kilsund 2
  • 141203 _ Skisser fra volumstudie - Kilsund 3
  • 141203 _ Skisser fra volumstudie - Kilsund 5

Navn: Kilsundsenteret ANS
Status: Mulighetsstudie 2014

Mulighetsstudie av eksisterende næringslokaler for omgjøring til leilighetsprosjekt.