• IMG_8065
  • samling 1
  • samling 2
  •  

  • samling 5
  • samling 3
  • Trafo_ViewFromBridge_Stage06
  •  

Navn: Jomfruholmen Arendal
Status:
Eiendomsutvikler: O. G. Ottersland Eiendom AS
Enebolig med garasje og båthus

Jomfruholmen i Arendal er en privat holme med tre bygninger, hvor den ene er en eksisterende bolig. Dette er en relativt stor og kompakt pusset mursteinsbolig som ble oppført i 1865. Denne boligen har gjennomgått en del endringer og er nå i dårlig forfatning.

Prosjektet er en ny bolig. Bygningens arkitektur søker å ta i seg øyas kvaliteter og gi et rikt men nennsomt inntrykk sett fra ulike synsvinkler. Det er ikke ønskelig å skape et signalbygg, men derimot å la bygningen være en forlengelse av Jomfruholmens karakteristiske steinmur uten at dette virker avisende eller for lukket.

Byggets hovedmateriale er upusset tegl med mørke beslag og detaljer i kobber samt glass. Dette er valgt med tanke på å reflektere øyas historiske og nåværende kvaliteter. Bruken av reflekterende materialer er begrenset og materialene er valgt med tanke på å tilføre bygget bestandige og varige kvaliteter. Der bygget henvender seg til Sperrevigen og sin nabobebyggelse er det mindre bruk av tegl og mer bruk av tre for å reflektere naboskapets bebyggelse samt gi bygget en varmere glød her.