• Byporten_Kveld_4_0018_jpl
  • Trafo_Byporten_0003
  • Trafo_Byporten_0009
  • Trafo_Byporten_0013
  • Trafo_Byporten_0016
  • Trafo_Byporten_0034
  • Trafo_Byporten_0049
  • Trafo_Byporten_0079
  • Trafo_Byporten_0102
  • Trafo_Byporten_0157
  • Trafo_Byporten_0103

Navn: Byporten Arendal
Status: ferdigstilt 2012
Eiendomsutvikler: Blødekjærveien 20-26 AS v/ Bravebygg AS
Adresse: Blødekjærveien 20 – 26, Arendal
Entreprenør: Skanska Norge AS
Areal:
41 leil. fra 40 m2 til 90 m2,
til sammen 3835 m2 BRA,
parkering 1415 m2 BRA,
næringslokale 1.120 m2 BRA.
Totalt 6.170 m2 BRA.
Totalt 6.920 m2 BTA
Rolle: Ansvarlig søker og Ansvarlig prosjekterende Arkitektur

Byporten Arendal ligger i krysset der ny og gamle hovedvei til sentrum i Arendal møtes. Området har vært preget av biler og transport, med trafikk, holdeplass, motorsykkelforretning og tidligere bensinstasjon. På denne bakgrunn ble bilen et positivt assosiasjonsbilde for prosjektet, der vi jobbet med overflater og farger. Tomten har høy utnyttelse med næringsarealer i 1. etasje, parkering i 2. etasje og leiligheter i 3 -5. etasjer som samles rundt felles hage i 3. etasje. Bebyggelsen struktureres etter vei og hjørnetomt, og knytter seg samtidig mot småhusbebyggelsen opp mot heiene. Vi har lagt vekt på at flest mulig leiligheter skal få del i utsikt og åpenhet mot Galtesund i syd, ved at alle leilighetene har karnapper som vendes ut mot utsikten og som gir fasadens rytme. På taket er en stor felles takterrasse med båser som kan reserveres for mindre tilstellinger.