• IMG_1463
  • IMG_1377
  • IMG_0838
  • samling-1
  • samling-2

Navn: Brotorvet
Status: ferdigstilt høsten 2012
Areal:
Utvidelse: 30 000 m2 BRA
Rolle: ansvar for utforming av fasader, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden.
Oppdragsgiver: O.G.Ottersland Eiendom AS
Entreprenør: Kruse-Smith AS, Kragerø

Senteret ligger mellom småhusbebyggelsen og et intrikat nett av vei, kryss og bro. Ytterveggen mot sjøen fungerer som en bakgrunn for småhusbebyggelsen og skjermer mot trafikk og vei.  Fargemessig har vi søkt å dempe bygget slik at det harmonere med bebyggelse og natur i åsen bak. Intensjonen har vært å skape en rolig, men noe oppdelt bakgrunn for småhusbebyggelsen langs sjøen. Det er valgt å bruke materialer av høy kvalitet (tegl) for å skape best mulig miljø tett inntil bygget og for å sikre at bygget ikke vil forfalle over tid.

Senteret har lange fasader mot veien og mot sjøen. Utfordringen med lengdene har vi søkt løst med en vertikal oppdeling av ulike tegltyper og glass.

Bygget har tre store rømningstrapper mot sjøen. Disse kunne i forhold til brann og funksjon vært utvendige trapper. Det er valgt å utføre disse som store glassbokser, for å bruke dem som elementer til oppdeling av fasaden.

Prosjektark_Brotorvet