• IMG_5648 (Large)
  • IMG_5870
  • IMG_7228
  • IMG_5848

Navn: Bolig Kristiansand
Status: Tilbygget ble ferdigstilt sommeren 2013. Tilbygget er en utvidelse av en enebolig fra 1997.
Areal:
Tilbygg:            BYA 105,5 m2

Utvidelsen er utformet med en “låve” på to etasjer og et mellombygg mellom dette og den eksisterende boligen. “Låven” ligger delvis inn i terrenget og er utført i isolert bindingsverk. Den er utformet med saltak og  kledd med stående panel. 2.etasjen er et stort rom som er åpent til mønet med et overlys på begge sider av mønet. og den ene gavlveggen består av et glassfelt som åpner rommet mot utsikten. Takkonstruksjonen er synlig med strekkstag. Mellombygget binder de to delene sammen og har hovedsaklig vegger i glass slik at det åpner seg mot hagen. Rommet blir det sentrale stedet i boligen med kjøkken og spiserom.