• C:UsersPublicDocumentsTRAFO - prosjekter12070 Arendal Herre
  • DSC_0295
  • DSC_0297
  • IMG_8124
  • IMG_8126
  • IMG_8129
  • IMG_8131
  • samling 1

Navn: Arendal Herregård
Illustrasjonsplan, innspill til reguleringsplan for Arendal Herregård
Status:
Oppdragsgiver:
Areal:   20 fritidsboliger a ca. 100m2
Rolle: Arkitekturprosjektering

Det er utarbeidet et planforslag for utvidelse av Arendal Herregård med hotell og fritidsbebyggelse på Tromøy. TRAFO arkitektur har utarbeidet et alternativt forslag til en tomt innenfor området.

Tomten ligger på en høyde med stor himmel, mye sol og utsikt til havet fra 2. etasje. Sørlandsnatur med fjell i dagen og furuvegetasjon er kvaliteter innenfor området. Prosjektet vektlegger den nære vegetasjonen og den fjerne utsikten. Fritidsboligene er organisert  rundt et fellesområde, der natur og vegetasjon bevares. Bebyggelsen organiseres i frittstående lameller som står over terrenget. Mellomrommene mellom fritidsboligene danner siktlinjer ut av området samt inngangs- og uterom for fritidsboligene. Lamellene har en tett og en åpen side slik at hver bolig har et tilhørende uteareal i sonen mellom byggene. Parkering er ordnet ved inngangen til området og alle interne veier innenfor området er utformet som brygger over terrenget.