• FERDIG Rapport Aktiv Rast 1
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 3
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 2
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 4
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 12
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 6
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 5
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 7
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 8
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 9
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 11
 • FERDIG Rapport Aktiv Rast 10

Navn: “Aktiv Rast” – Grendstøl i Tvedestrand
Status: Forstudie / Idèkonsept 2015
Areal: ca. 30 daa

Trafo Arkitektur har i samarbeid med Feste Grenland lagd et forstudie på et serviceanlegg ved ny avkjørsel til Tvedestrand, kalt “Aktiv Rast” på Grendstøl.

Tvedestrand kommune ønsker å bruke muligheten ved ny avkjørsel, til å tilføre en ny dimensjon i det tradisjonelle vegserviceanlegget. Hovedkonseptet er å utvikle og etablere Norges første aktive rasteplass. Målet er å skape et attraktivt og aktivt stoppested som kan bli en felles standard for morgendagens rasteplasser, der folkehelse står sentralt. Aktiv rast skal være et foretrukkent stoppested for vegfarende, og gi en attraksjonsverdi for Tvedestrand by og området rundt.

Gjennom nytenkning og tilrettelegging skal Aktiv Rast bidra til å øke aktivitetsnivået, redusere stillesitting og bidra til økt trivsel for reisende under oppholdet.

Oppdraget omfatter et forstudie av konseptet “Aktiv Rast”, med prinsipper og skisser for en paviljong, aktivitetspark og ulike grensesnitt inn mot tradisjonelle servicefunksjoner. Prosjektet skal følge fremdriften til E-18 utbyggingen, og i første faser skal det avklares ulike arealformål samt idè og skisser med hovedfokus på å avklare prinsipper for løsninger.

Dette forstudiet legger premisser for den forestående reguleringen av vegserviceområdet.